top of page

Store Policy

Privacy & Safety

Nysen Design en zijn submerken respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die koper Nysen Design verschaft, zal altijd met zorg en vertrouwelijk worden behandeld.

De persoonlijke informatie betreft alle gegevens die in uw account zijn ingevuld.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door de klant en Nysen Design overeengekomen opdracht.

De klant kan de persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk via email verzoek hiertoe aan Nysen Design te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien de klant verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient de klant dat schriftelijk te melden. Nysen Design zal dan uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Diverse

Wanneer door Nysen Design gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Nysen Design deze Voorwaarden coulant toepast.

Payment Methods
WEbshop

- Kredietkaart

- Bankcontact
- PAYPAL

XMAS by Jan POP-UP

- Kredietkaart
- Bankcontact

- Payconiq

- Apple Pay

- Google Pay

Betaalmethodes

bottom of page