top of page

Levering & terugname

Leverings POLICY

Nysen Design en al zijn submerken hanteert een maximale levertermijn van 10 dagen, tenzij anders is overeengekomen met de klant. Wanneer de bestelde producten niet binnen de 10 dagen geleverd worden, heeft koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling welke door verkoper ontvangen moet zijn.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij Nysen Design.

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de levering aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient de klant, Nysen Design daarvan zo spoedig mogelijk en binnen twee dagen na de levering op de hoogte te brengen via mail.

Echte kerstbomen dienen opgehaald te worden aan onze kerstboetiek.

Levering is mogelijk op afspraak.

Leveringskosten (Echte kerstbomen uitgezonderd):

- België:

Standaard levering (3 tot 10 dagen): €10 (GRATIS bij bestelling vanaf €50)

Blizzard levering (1 tot 3 dagen): €25 (GRATIS bij bestelling vanaf €200)

- Nederland:

Standaard levering (3 tot 10 dagen): €10 (GRATIS bij bestelling vanaf €50)

Blizzard levering (1 tot 3 dagen): €35 (GRATIS bij bestelling vanaf €200)

Terugname & inwissel Policy

Je kan om diverse redenen de keuze maken om (een deel van) je bestelling te retourneren.

Neem altijd eerst contact met ons op!

Wanneer je een bestelling retourneert, dien je deze zelf terug te brengen naar onze pop-up kerstboetiek, XMAS by Jan pop-up.

Is er een defect of verkeerd product geleverd, dan dient u ons hier eerst van op de hoogte te brengen via mail. Wij zullen dan verder met u contact opnemen voor de verdere afhandeling van deze fout, uiteraard liggen alle kosten in dit geval bij ons.

Artikelen (met uitzondering van kerstbomen en kerstgroen) kunnen kostenloos worden teruggebracht of gewisseld binnen 14 dagen en tot maximaal 23 december van het aankoopjaar.

Kerstbomen en kerstgroen kunnen kostenloos gewisseld worden of teruggebracht worden met 75% terugbetaling binnen 14 dagen na aankoop en tot maximaal 23 december van het aankoopjaar.

De volgende artikelen kunnen niet teruggebracht of gewisseld worden:

• Artikelen die langer dan 14 dagen geleden ontvangen zijn

• Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden, zoals viezigheid of vlekken

• Artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn door gebruik

• Artikelen waarvan de verpakking beschadigd is door gebruik of onvoorzichtig openen van de doos.

• Geschenkbonnen

• Artikelen die specifiek voor u besteld zijn (met uitzondering van kerstbomen en kerstgroen)

• Echte kerstbomen

Wij zijn als ontvangende partij van uw retourzending niet verantwoordelijk voor schade/vermissing van het pakket tijdens het transport.

Diverse

Wanneer door Nysen Design gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Nysen Design deze Voorwaarden coulant toepast.

bottom of page